مرور برچسب

آموزش JEA

Just Enough Administration-II

در قسمت اول در مورد Just Enough Administration توضیح دادیم که چیست و چگونه کار می کند و همچنان پیش نیازهای آن را مرور کردیم. در این قسمت قصد دارین یک سناریو تعریف کنیم و  JEA را پیاده سازی کنیم تا شما با تنظیمات آن آشنا شوید. به دلیل…