مرور برچسب

سیسکو

پسورد ریکاوری روتر سیسکو

زمانی پیش میاید که پسورد ورود به کنسول را فراموش کرده اید و میخواهید آن را ریست کنید. برای انجام این کار بصورت زیر عمل میکنید : 1-کابل کنسول را به روتر متصل کرده سپس با نرم افزار Putty از روی سیستم به دستگاه متصل شوید.…