مرور برچسب

802.1x

کنترل دسترسی شبکه

یکی از موضوعات اساسی امنیت که توسط اکثر شرکت‌ها و سازمان‌ها به آن پرداخته شده، کنترل و مدیریت دسترسی به شبکه است. راه‌کارهای کنترل دسترسی به شبکه (Network Access Control-NAC) به متخصصان امنیت کمک می‌کند در زمینه امنیت سایبری، دو موضوع را…