مرور برچسب

ریسک های امنیتی

ارزیابی ریسک‌های امنیتی(Evaluating Security Risks)

سطح مطلب: نیمه‌تخصصی // تحلیل ریسک در حوزه امنیت سایبری، پایه و بنیان هر برنامهِ مرتبط با امنیت اطلاعات است. تحلیل‌کننده‌های امنیت باید درک کاملی از محیط‌های علم و فناوری اطراف خود و همچنین تهدیدات خارجی که امنیت اطلاعات…