مرور برچسب

قابلیت Time base group membership

پیاده سازی قابلیت ” عضویت در گروه ها اکتیو دایرکتوری بر اساس زمان ” بر مبنای FFL 2016

در این آموزش درباره اینکه چگونه یک Help desk را برای مدت محدود عضو یک گروه خاص مثلا Domain admin بکنیم و به صورت خودکار بعد از پایان یافتن مدت زمان خاص این عضویت پایان پذیرفته و کاربر مورد نظر دیگر عضو گروه گفته شده نخواهد بود نکاتی را فرا…