مرور برچسب

CONTAINER

قابلیت های جدید در ویندوز سرور ۲۰۱۶

1- NANO SERVER قطعا، این مورد مهم ترین و شایان ذکرترین قابلیت ارائه شده تو ویندوز سرور 2016 ه! به بیان ساده،  نانو سرور ، ورژن بدون سر ویندوز سروره! میگید چرا!!؟؟ چون در مقایسه با ویندوز سرور : نانو سرور تا 93 درصد حجم VHD…