مرور برچسب

Load Balancing Methods in Ether Channel

روش های Load Balancing در Ether Channel(قسمت دوم)

 سلام خدمت دوستان عزیز عللاقمند به شبکه مخصوصا زیرساخت و سیسکو در خدمتتون هستم با ادامه بحث Ether Channel در قسمت اول مقاله راجع به تعریف مفهموم اولیه Ether channel  و کارایی و کاربرد اون و کانفیگ اولیه اون در خدمتتتون بودم در این…