دریافت ایمیل پس از ثبت Event به کمک Task Scheduler

0 150

در این مقاله قابلیت بسیار جذاب و کاربردی از Task Scheduler را بررسی خواهیم کرد.
این قابلیت این امکان را برای ما فراهم می کند تا زمانی که یک Event از هر سرویسی در ویندوز سرور مایکروسافت (برای مثال :گرفته شدن Backup به درستی) ثبت شد , ادمین توسط یک ایمیل از انجام آن آگاهی پیدا کند.

برای مثال : نحوه دریافت ایمیل  پس از گرفته شدن  Backup
قدم اول:
اسکریپت زیر را کپی کرده و در یک فایل متنی قرار دهید. آن را به عنوان AD-Backup-Success.ps1 ذخیره کنید.
شما باید آدرس را به آدرس SMTP تغییر دهید.
$From = “dc1@yourdomain.com”
$To = “rallen@ad.activedirectorypro.com”
$Subject = “DC1 AD Backup SUCCESSFUL”
$Body = “DC1 daily backup successful. No further action is required”
$SMTPServer = “SMTP address”
$SMTPPort = “25”
Send-MailMessage -From $From -to $To -Subject $Subject -Body $Body -SmtpServer $SMTPServer -port $SMTPPort
قدم دوم:
وارد کنسول Task Scheduler شده و create a new task و تنطیمات زیر را تنظیم کنید:
Name: AD Backup Success Notification
Use the following account: SYSTEM
Set to “Run whether user is logged on or not”
Run with highest privileges
Configure for: Choose your operating system

در صفحه Triggers روی new کلیک کنید و موارد زیر را تنظیم کنید:
Begin the task: On an event
Log: Microsoft-Windows-Backup/Operational
Source: Backup
Event ID: 4

 

در صفحه Actions روی new کلیک کنید و موارد زیر را تنظیم کنید:
Action: Start a program
Program/script: C:\WINDOWS\system32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
Add arguments: Path to the script from step 1. Example c:\it\AD-Backup-sucess.ps1

 

ok و تمام

شما میتوانید برای هر Event ID با کمی تغییر در این تنظیمات از این قابلیت استفاده کنید.
موفق باشید.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.